Semináře

 Semináře

V průběhu projektu jsem zrealizovali několik seminářů, kde jsme představili činnost Multidisciplinárního týmu a možnosti spolupráce 


MAS SKUTEČSKO-CHRASTECKO-LUŽICKO-KOŠUMBERK

Termín: 22.11.2021

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách v Pardubickém kraji

MAP Otevřené zahrady Jičín


Termín:
18.1.2022 

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách v Královehradeckém kraji 

AKS – pracovní skupina Děti s duševními obtížemi

Termín: 22.3.2022

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách, přenos zkušeností 


Pracovní skupina Rovných příležitostí MAP Žďár n.S.

Termín: 12.4.2022

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách, přenos zkušeností a inspirace pro vznik nového MD týmu 

Konference Streetwork Hradec Králové


Termín:
22.4.2022

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách v Královehradeckého kraje 

MAS Jilemnicko


Termín:
13.4.2023

Seznámení, přenos zkušeností a inspirace pro vznik nových MD týmů 


MAS Vrchlabsko


Termín: 29.6.2023

Seznámení, přenos zkušeností a inspirace pro vznik nových MD týmů

Když bolí duše Hradec Králové


Termín:
25.10.2023

Shrnutí zkušeností MD týmu v jednotlivých krajích, inspirace pro vznik nových MD týmů 

KAP Praha – Diagnostika v pedagogické praxi


Termín:
1.11.2023

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách, inspirace pro vznik nových MD týmů 


Vzdělávání pro AP Praha


Termín:
 21.9.2021

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách, přenos zkušeností 

Brno – Rytmus o.p.s


Termín:
16.12.2021

Seznámení s činností MD týmu ve školách a jejich možné využití při obtížném chování žáků, využití pro AP 

Seminář Pro Zdraví Duše


Termín:
27.5.2021

Seznámení s činností MD týmu ve školách a jejich možné využití při obtížném chování žáků 

Inkluze ve vzdělávání – nestandardní a problémové chování žáků - Jihlava


Termín:
13.1.2022

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách, přenos zkušeností 

Lektorování pro Vězenskou službu ČR – možnost spolupráce


Termín:
14.11.2022

Seznámení s prací MD týmu ve školách, provazba na práci psychologů a spec.pedagogů ve věznicích 

Výjezdní porada ředitelů Základních škol v Pardubickém kraji 


Termín:
 4.4.2023

Seznámení s prací MD týmu a možnost využití ve školách v Pardubickém kraji