Publicita projektu

Publicita představuje jeden z klíčových aspektů prezentace problematiky duševního zdraví mezi odbornou i laickou veřejnost. Byla proto připravena série aktivit, které napomohly k destigmatizaci tématu


Semináře

Prostřednictvím seminářů jsme představili akční potenciál MDtýmu a možnosti spolupráce se školou. Besedy

Na besedách jsme představili potřebnost péče o duševní zdraví ze všech možných úhlů.Konference

Konference shrnuly hlavní poznatky a zkušenosti práce Multidisciplinárního týmu.