Handbook

Handbook
Multidsicplinárního týmu 


Multidisciplinární tým Pro zdraví duše měl po dobu svého fungování v rámci tříletého projektu financovaného z Fondů EHP 2014-2021 (Program Zdraví) za cíl nabízet okamžitou,konkrétní a přímou podporu učitelům, kteří se potýkají s nestandardním nebo náročným chováním žáků ve třídě při výuce nebo v třídním kolektivu. Tým byl za pomoci několika kroků schopen rozklíčovat dílčí příčiny problémů a nastavit kroky ke změně. Do praxe byla zaváděna cílená opatření, která vedla ke zlepšení situace. Událo se tak více než v 80 kauzách na více než 25 školách v Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji.Tým pracoval na tzv. kauzách, tedy jednotlivých případech definovaných vazbou k jednomu konkrétnímu dítěti. Součástí každé kauzy tak byl minimálně jeden učitel, jedno dítě a jeden rodič. Ve vazbě k dítěti byl prováděn monitoring situace "tady a teď", pozorování ve třídě, rozhovory s pedagogy, rodiči i dítětem. Po získání potřebných dat došlo k analýze situace každým členem týmu na základě jeho odbornosti a k vytvoření návrhů doporučení směrem k učiteli, případně rodičům. Tato doporučení obsahovala vybrané nástroje, jak různými způsoby může učitel pomoci ke zlepšení situace týkající se náročného chování dítěte.


Naše zkušenosti jsme shrnuli do ucelené podoby tzv. Handbooku, který si pro své potřeby můžete stáhnout níže