Kontakt


Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzitní 244/22, Olomouc, 779 00

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Ješátková

+420 603 249 449