Besedy

Besedy

Sérií besed jsme navázali na Národní akční plán prevence sebevražd, který byl přijat v červenci 2020 vládou ČR v souvislosti s dopady COVID na duševní zdraví nejen dětí a dospívajících 


DAR Pardubice

Termín: 16.4.2021

Beseda o možné spolupráci se SAS v Pardubickém kraji, využití v práci pro rodiny a školy

MAP ČR

Termín: 6.5.2021

Beseda pro laickou i odbornou veřejnost k práci MDT týmu na školách
 

MAP Poličsko

Termín: 24.1.2022

Beseda o využitelnosti MD týmu ve školách na Poličsku 

MAS Holicko

Termín: 26.4.2022

Beseda o využitelnosti MD týmu ve školách na Holicku 

Podpůrné skupiny Učitelské platformy

Termín: 26.9.2022

Beseda o podpoře pedagogů ve školách, kde se objevuje náročné chování žáků 

MAS Horní Pomoraví

Termín: 20.6.2023

Beseda o možné návaznosti zkušeností MD týmu při vzniku nových MD týmu 

Setkání lektorů ČOSIV

Termín: 13.12.2021

Beseda o využití spolupráce dalších lektorů pro další MD týmy 

PPP Trutnov

Termín: 29.3.2023

Beseda o využitelnosti MD týmu ve školách v Královehradeckém kraji 

Sdílení CASE MANAGMENTu  

Termín: 7.11.2022

Beseda o využití jednotlivých prvků ke kvalitnímu Case Managmentu