Pro Zdraví Duše

O projektu

Projekt Pro Zdraví Duše usiluje o posílení podpůrné sítě pro děti a mládež do 18 let v rámci prevence duševních onemocnění. Jeho smyslem je poskytnout školám a pedagogům pomoc při řešení situací spojených s nestandardním chováním žáků.

Tuto podporu zajišťuje svojí činností multidisciplinární tým odborníků, složený ze sociálního pracovníka, speciálního pedagoga, psychologa, psychiatra, terapeuta, rodinného poradce a zdravotní sestry, který je díky pozorování žáků ve školním prostředí schopen rozklíčovat příčiny problémů a nastavit kroky, které povedou ke zlepšení situace.

Spolupráce se školami

Činnost multidisciplinárního týmu je vždy zaměřena na případ konkrétního žáka.


1. Pozorování žáka

Tým odborníků detailně pozoruje žáka v průběhu vyučování napříč různými předměty a získává podněty od pedagogů.

3. Další postup

V rámci společné schůzky s dítětem, rodiči a pedagogem navrhne tým odborníků plán pro řešení situace.

2. Vyhodnocení

Na základě pozorování odborníci analyzují situační chování žáka a spouštění mechanismy jeho problémového chování.

4. Evaluace

Odborníci dohlíží na naplňování plánu, sledují progres žáka, případně upravují další kroky a konzultují výsledky s pedagogy.

Přínosy pro školy

Vzájemná spolupráce nabízí školám podporu hned v několika oblastech.

Problémové situace

Odborná podpora pro pedagogy při řešení problémových situací

Chování žáků

Eliminace nestandardního, nebo obtěžujícího chování žáků ve škole


Školní vztahy

Podpora zdravých vazeb mezi žáky napříč třídami, jejich rodiči a školou

Školní prostředí

Zlepšení klimatu ve škole a vytvoření bezpečného prostředí pro učeníKromě těchto výhod mohou školy čerpat také ze zkušeností multidisciplinárních týmů Norského partnera (Nordland County Council), které jim v rámci online setkání zprostředkují své znalosti z poskytování odborných služeb pro prevenci duševního zdraví žáků v norských školách.

Spolu s tím mohou pedagogové škol využít také edukačních video spotů, pořízených s klienty/rodinnými příslušníky metodikou DIPEX (Oxford University), které shrnují jejich zkušenosti s řešením obdobných situací.
Tyto rozhovory budou dostupné na portále www.hovoryozdravi.cz.

Výstupy projektu

Kromě již zmíněné činnosti multidisciplinárního týmu odborníků na školách bude v rámci projektu realizováno také 6 seminářů pro zástupce škol, 6 besed pro veřejnost a rodiče a celkově 2 konference.

Všechny tyto akce se budou věnovat tématu duševního zdraví a jeho prevenci. Zkušenosti z realizace projektu budou shrnuty v Handbooku, který popíše institucionální zabezpečení procesů multidisciplinární spolupráce ve školách.


Financování projektu

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci Programu Zdraví a jeho realizace proběhne od 1.3.2021 do 29.2.2024 (36 měsíců).Za spolupráce partnerů